Jak Chiny stały się światową fabryką?

by red

Postępy chińskiej gospodarki w ostatnich dekadach sprawiły, że azjatycki kraj stał się drugą największą gospodarką świata, plasując się jedynie za Stanami Zjednoczonymi, a ponad strefą euro.

Wszystko “Made in China”

Transformacja ta przyniosła wielkie zmiany wewnętrzne, z kraju wybitnie wiejskiego do kraju o znacznym rozwoju miejskim i społecznym, z rosnącym znaczeniem takich czynników jak konsumpcja i technologia.

“Made in China” (czasem określane jako “made in PRC”, od skrótu Chińskiej Republiki Ludowej) zalało nasze życie. Coś jednak zaczęło się zmieniać, a czynniki takie jak COVID-19 i przemiany geopolityczne wynikające z wojny na Ukrainie mogą tę zmianę trendu jeszcze przyspieszyć.

Geneza i historia Chin jako fabryki świata

Poza słynnym Jedwabnym Szlakiem, kraje zachodnie do połowy XX wieku nie prowadziły z Chinami handlu na znaczącym poziomie. Pewne kontakty rozpoczęły się pod koniec XIX wieku, ale rewolucje i walki wewnętrzne w kraju, a także dwie wojny światowe, które miały miejsce w tym okresie, zahamowały ich rozwój.

Era Mao

Kiedy Mao Zedong (czasami tłumaczony jako Mao Tse-Tung) doszedł do władzy w 1949 roku, azjatycki kraj był słabo rozwinięty, ze społeczeństwem w dużej mierze rolniczym i wskaźnikiem alfabetyzacji wynoszącym około 15 procent.

Mao zapoczątkował industrializację chińskiej gospodarki i podniósł wskaźniki alfabetyzacji, które w 1982 roku wynosiły zaledwie około 65%. Uważany jest za jednego z głównych architektów obecnej znaczącej roli Chin, która została później wzmocniona przez jego następcę.

Xiaoping

Deng Xiaoping przewodził chińskiej republice w latach 1978-1989, czyli w okresie, w którym ugruntowała ona swoją pozycję jako fabryka świata, rozpoczynając reformy gospodarcze i polityczne, które przekształciły kraj w “socjalistyczną gospodarkę rynkową”.

Reformy w latach 80. i 90. otworzyły drogę dla inwestycji zagranicznych, znosząc niektóre regulacje i politykę protekcjonistyczną; następcy Xiaopinga — Zemin, Jintao i Jinping — wzmocnili tę politykę, prywatyzując przedsiębiorstwa i obniżając cła, co zwiększyło przewagę chińskiej gospodarki w kontekście globalnym.

Chiny fabryką świata

Migracja na dużą skalę ze wsi do miast doprowadziła do powstania megamiast, takich jak Shenzhen, znane jako chińska Dolina Krzemowa, ponieważ jest siedzibą wielu firm technologicznych. Miasto w 1980 roku było tylko małą wioską rybacką liczącą 30 tysięcy mieszkańców, a obecnie liczy ponad 13 milionów.

Transformacja Chin w globalną fabrykę nastąpiła dzięki połączeniu wszystkich tych czynników, w tym kierowanych przez rząd reform gospodarczych, członkostwa we WTO, usprawnień w logistyce i dużej puli siły roboczej, która jest znacznie tańsza niż w gospodarkach rozwiniętych.

Grafika: Canva

You may also like